labyrint

languages: ennl

Ga op ontdekkingsreis en baan je een weg door een labyrint in het ruim van een schip. Een collectie interactieve installaties verbindt kunst met (complexe) wetenschap. Theoriën en modelsystemen uit onder meer natuurwetenschappen, filosofie en taalwetenschap zijn de basis voor bijzondere beelden, klanken en teksten die je zelf teweeg brengt. Of is het andersom?
Let op: In het labyrint beneden in het ruim moet geklommen, gekropen en gebukt worden. Draag kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen. Naaldhakken worden afgeraden. Toegang tot het labyrint is op eigen risico. Kinderen moeten altijd in de gaten gehouden worden.

filmstrip_pan

Kunst en wetenschap

Nieuwsgierigheid is de gezamenlijke drijfveer van kunstenaars en wetenschappers. En de beste manier om deze nieuwsgierigheid te bevredigen is het doen van een experiment. In de interactieve installaties in het labyrint smelten experimentele wetenschap, theater en beeldende kunst samen. Oude apparaten zijn omgebouwd tot instrumenten om theorieën uit de wetenschap mee te ontrafelen. De bezoeker maakt zijn eigen reis door dit labyrint. Wetenschap wordt kunst en vice versa.

Filmstrip_gol

Filosofie

Wetenschap en technologie die de wereld aanvankelijk begrijpelijker maakten zijn de afgelopen eeuw steeds minder toegankelijk geworden. Onze zintuigen schieten tekort bij het bestuderen van veel fenomenen en verklarende theorien zijn steeds abstracter geworden. Tegelijkertijd is begrip van complexe systemen van toenemend belang om processen die gevolgen hebben in het hier en nu op waarde te kunnen schatten (denk bv aan klimaatverandering). De installaties in het labyrint gaan over dit soort complexe systemen. Het heeft als doel de bezoeker een intuïtief begrip mee te geven van hoe een complex systeem zich kan gedragen. Met deze intuïtie kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt die van belang zijn voor een duurzame toekomst.

Filmstrip_tuin

Knopjesmuseum

Het labyrint is een voortzetting van het Knopjesmuseum, een project waar de Spullenmannen sinds 2006 aan werkten. Aanvankelijk als verzameling losse installaties, later als reizende tentoonstelling en tenslotte als attractie in Amersfoort tot er in 2016 een brand uitbrak. Het grootste deel van de collectie kon worden gered en is nu, met geld uit een benefietfestival, ondergebracht in het ruim van Serendiep.

Knopjesmuseum